نام واحد : گل مراد میرزایی

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 15967/12
 • تاریخ مجوز : 10/04/1394
 • کد محصول : 1541412321
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%