نام واحد : دلشاد قند ارومیه

نام محصول : انواع ویفر

 • سریال مجوز : 590074000000
 • شماره مجوز : 112/7/478187
 • تاریخ مجوز : 05/06/1394
 • کد محصول : 1541412325
 • شرح محصول : انواع ویفر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%