نام واحد : رسول نوری فرد

نام محصول : نمک خوراکی تصفیه شده یددار (نمک آشپزخانه)

 • سریال مجوز : 590061000000
 • شماره مجوز : 118/29826
 • تاریخ مجوز : 07/12/1393
 • کد محصول : 1549412442
 • شرح محصول : نمک خوراکی تصفیه شده یددار (نمک آشپزخانه)
 • ظرفیت : 1,750 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%