نام واحد : رسول نوری فرد

نام محصول : بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه

 • سریال مجوز : 590061000000
 • شماره مجوز : 118/29826
 • تاریخ مجوز : 07/12/1393
 • کد محصول : 7495412391
 • شرح محصول : بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%