نام واحد : رسول نوری فرد

نام محصول : بسته بندی انواع مربا و مارمالاد

 • سریال مجوز : 590061000000
 • شماره مجوز : 118/29826
 • تاریخ مجوز : 07/12/1393
 • کد محصول : 7495412403
 • شرح محصول : بسته بندی انواع مربا و مارمالاد
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%