نام واحد : شوکو پارس

نام محصول : پودرنوشیدنی فوری مخلوط شیر و کاکائو

 • سریال مجوز : 590075000000
 • شماره مجوز : 118/26786
 • تاریخ مجوز : 10/09/1392
 • کد محصول : 1543412453
 • شرح محصول : پودرنوشیدنی فوری مخلوط شیر و کاکائو
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%