نام واحد : مهدی علی زاده

نام محصول : بسته بندی میوه تازه

 • سریال مجوز : 590065000000
 • شماره مجوز : 701/23416
 • تاریخ مجوز : 03/06/1394
 • کد محصول : 7495412390
 • شرح محصول : بسته بندی میوه تازه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%