نام واحد : شکلات ندا فجر ورامین

نام محصول : فرآورده یخی خوراکی

 • سریال مجوز : 590075000000
 • شماره مجوز : 84707
 • تاریخ مجوز : 23/08/1395
 • کد محصول : 1520512763
 • شرح محصول : فرآورده یخی خوراکی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%