نام واحد : محمدرضا و مجید کریمی تفرشی

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******215
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس آباد-فاز طرح توسعه-خ پروفسورحسابی-کوچه11- شماره 267 TJ
 • تلفن واحد : *******215
 • مدیر : مجید کریمی تفرشی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : بسته بندی قند و شکر

 • سریال مجوز : 590069000000
 • شماره مجوز : 40281
 • تاریخ مجوز : 27/12/1392
 • کد محصول : 7495412324
 • شرح محصول : بسته بندی قند و شکر
 • ظرفیت : 1,370 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%