نام واحد : فرآورده های گوشتی رباط کریم

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با گوشت قرمز همراه با مواد دیگر به عنوان مواد اصلی فرمولاسیون (مانند انواع پنیرها)

 • سریال مجوز : 590075000000
 • شماره مجوز : 84264
 • تاریخ مجوز : 17/08/1395
 • کد محصول : 1511512399
 • شرح محصول : انواع سوسیس و کالباس با گوشت قرمز همراه با مواد دیگر به عنوان مواد اصلی فرمولاسیون (مانند انواع پنیرها)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%