نام واحد : سبزینه بخت عظیمه شجاعیتمدید23266

نام محصول : انجماد و بسته بندی انواع سب

 • سریال مجوز : 1739475
 • شماره مجوز : 61916
 • تاریخ مجوز : 24/07/1375
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 29%
  29%