نام واحد : مجتمع صنایع غذائی کیوان کاوه

نام محصول : اب لیموترش

 • سریال مجوز : 1134228
 • شماره مجوز : 41315
 • تاریخ مجوز : 19/11/1388
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%