نام واحد : نوشین آذر

نام محصول : بسته بندی اب اشامیدنی

 • سریال مجوز : 1107502
 • شماره مجوز : 9588
 • تاریخ مجوز : 04/08/1377
 • کد محصول : 15541140
 • شرح محصول : بسته بندی اب اشامیدنی ونوشابه
 • ظرفیت : 4,000 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%