نام واحد : نان داد کرج مشتاق کرجتمدید71536

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1718450
 • شماره مجوز : 57007
 • تاریخ مجوز : 17/10/1379
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%