نام واحد : نان داد کرج مشتاق کرجتمدید71536

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شریعتی انتهای...
 • تلفن شرکت : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شریعتی انتهای غربی خ ملک شماره 8 کدپستی 15666
 • تلفن واحد : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان صنعتی حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1718450
 • شماره مجوز : 57007
 • تاریخ مجوز : 17/10/1379
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%