نام واحد : مجتمع صنایع غذائی برگ سبزبناب

نام محصول : بسته بندی کره وارداتی

 • سریال مجوز : 1134806
 • شماره مجوز : 40494
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%