نام واحد : بازرگانی خوش طعم نیلوفرحمیدرضاخسروانی شرکاتمدید32814

نام محصول : سس گرم 004 تن سس سرد008

 • سریال مجوز : 1731024
 • شماره مجوز : 30910
 • تاریخ مجوز : 05/06/1374
 • کد محصول : 15492430
 • شرح محصول : انواع سس های غذایی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%