نام واحد : میثم شهریار پرویزمحمدی گابرنگ تمدید41092

نام محصول : کشتارگاه گاو و گوسفند

 • سریال مجوز : 1754688
 • شماره مجوز : 52039
 • تاریخ مجوز : 07/02/1373
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 73,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 86%
  86%