نام واحد : خاک آوران توس

نام محصول : انواع پودرهای صنعتی ومعدنی

 • سریال مجوز : 1914974
 • شماره مجوز : 10481
 • تاریخ مجوز : 21/08/1387
 • کد محصول : 26991440
 • شرح محصول : انواع پودرهای صنعتی ومعدنی
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%