نام واحد : فرآورده های غذائی آبتاب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : تبریز- خ...
 • تلفن شرکت : ****556
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی 45متری اول 30متری چهارم
 • تلفن واحد : *********041
 • مدیر : مرتضی خسروشاهلی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : آلوچه فرآوری شده

 • سریال مجوز : 1125657
 • شماره مجوز : 58346
 • تاریخ مجوز : 28/12/1386
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%