نام واحد : مرتضی فرمیهنی فراهانی

نام محصول : نان ماشینی

 • سریال مجوز : 1755017
 • شماره مجوز : 32292
 • تاریخ مجوز : 26/06/1376
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%