نام واحد : عایق سازان خراسان

نام محصول : قیرطبیعی

 • سریال مجوز : 1919793
 • شماره مجوز : 16695
 • تاریخ مجوز : 03/09/1383
 • کد محصول : 14291112
 • شرح محصول : قیرطبیعی
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%