نام واحد : تولیدی صنعتی تک بهاران سیدحلیل هاشمی هزونی

نام محصول : سیب زمینی پف شده

 • سریال مجوز : 1706445
 • شماره مجوز : 63586
 • تاریخ مجوز : 15/06/1371
 • کد محصول : 15132010
 • شرح محصول : فراورده های سیب زمینی ومحصولات جانبی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 22%
  22%