نام واحد : خاک صنعت توس

نام محصول : بنتونیت

 • سریال مجوز : 1917468
 • شماره مجوز : 2279
 • تاریخ مجوز : 26/03/1382
 • کد محصول : 14291318
 • شرح محصول : بنتونیت
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%