نام واحد : شیرین تک تبریز

نام محصول : شیرینی مغزدار

 • سریال مجوز : 1137995
 • شماره مجوز : 13740
 • تاریخ مجوز : 21/04/1391
 • کد محصول : 15411233
 • شرح محصول : شیرینی مغزدارویفرخامه ای
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%