نام واحد : شرکت صنعت غذایی ژوبین مهر- تمدید 39062

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1732611
 • شماره مجوز : 50317
 • تاریخ مجوز : 16/01/1372
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%