نام واحد : غذائی گوهران گلسیدالیاس حسینی پول

نام محصول : بسته بندی وانیل

 • سریال مجوز : 1708800
 • شماره مجوز : 27110
 • تاریخ مجوز : 09/06/1372
 • کد محصول : 15491442
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی وانیل
 • ظرفیت : 410 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%