نام واحد : طوس خاک

نام محصول : بنتونیت

 • سریال مجوز : 1922233
 • شماره مجوز : 24090
 • تاریخ مجوز : 16/06/1384
 • کد محصول : 14291318
 • شرح محصول : بنتونیت
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%