نام واحد : خشکباروحبوبات بهپادهدیهزاهد فقیهیتمدید50603

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1738506
 • شماره مجوز : 54854
 • تاریخ مجوز : 06/05/1375
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%