نام واحد : صنایع برق گسترامین حسین بیات وحسین جعفریتمدید77721

نام محصول : درجه بندی و بسته بندی میوه

 • سریال مجوز : 1752475
 • شماره مجوز : 69437
 • تاریخ مجوز : 01/11/1375
 • کد محصول : 15131637
 • شرح محصول : کنسرومیوه
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 77%
  77%