نام واحد : اسماعیل جلوندیتمدید58500

نام محصول : آبلیمو

 • سریال مجوز : 1714828
 • شماره مجوز : 74060
 • تاریخ مجوز : 15/12/1373
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%