نام واحد : تعاونی بسته بندی حبوبات وخشکبارفاطمه طلوعیتمدید37094

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1718536
 • شماره مجوز : 29113
 • تاریخ مجوز : 17/05/1374
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%