نام واحد : گل یخ تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر:شهرک...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : آذرشهر:شهرک صنعتی شهیدسلیمی بیست متری دوم
 • تلفن واحد : *********042
 • مدیر : بهمن باغبان کندری
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : پشمک

 • سریال مجوز : 1105487
 • شماره مجوز : 45299
 • تاریخ مجوز : 05/11/1387
 • کد محصول : 15431353
 • شرح محصول : پشمک
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%