نام واحد : گهرخوراک آذربایجان

نام محصول : خوراک اماده ابزیان

 • سریال مجوز : 1122732
 • شماره مجوز : 37435
 • تاریخ مجوز : 18/09/1387
 • کد محصول : 15331120
 • شرح محصول : خوراک اماده ابزیان
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%