نام واحد : شرکت زرین ترمه

نام محصول : ویفر ساده

 • سریال مجوز : 1129040
 • شماره مجوز : 25764
 • تاریخ مجوز : 24/12/1390
 • کد محصول : 15411232
 • شرح محصول : ویفر ساده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%