نام واحد : فریدون فرهادظریف قره باغیشیرین نسب ت 40920ا

نام محصول : قندحبه

 • سریال مجوز : 1706582
 • شماره مجوز : 65470
 • تاریخ مجوز : 08/07/1371
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,460 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 33%
  33%