نام واحد : جعفرکرمی زرندی پروانه خنجرخانیتمدید62623

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1711295
 • شماره مجوز : 38778
 • تاریخ مجوز : 04/12/1372
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%