نام واحد : آسیا شور

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر- شهرک...
 • تلفن شرکت : *********041
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهیدسلیمی 30متری اول 20متری شانزدهم
 • تلفن واحد : *********041
 • مدیر : سیاوش محمدیان
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : دمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 1120375
 • شماره مجوز : 21194
 • تاریخ مجوز : 04/06/1388
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%