نام واحد : چای مینای تهران تمدید 28069

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی ادوی

 • سریال مجوز : 1732667
 • شماره مجوز : 49289
 • تاریخ مجوز : 23/02/1375
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%