نام واحد : حمزه صمدی

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1115543
 • شماره مجوز : 4834
 • تاریخ مجوز : 10/03/1383
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%