نام واحد : یاقو پلوسی - تمدید31128

نام محصول : انواع نان صنعتی حجیم - نیمه حجیم - مسطح

 • سریال مجوز : 1739137
 • شماره مجوز : 56792
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%