نام واحد : گلچین ممتازدشت

نام محصول : بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1705033
 • شماره مجوز : 42270
 • تاریخ مجوز : 16/12/1378
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%