نام واحد : گلچین ممتازدشت

نام محصول : بسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 1705033
 • شماره مجوز : 42270
 • تاریخ مجوز : 16/12/1378
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%