نام واحد : زلال نوش اوجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : بستان آباد-...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : بستان آباد- شهرک صنعتی بستان آباد خ صنعت سوم قطعه 26
 • تلفن واحد : ***********043
 • مدیر : مهرداد رضائی
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بستان آباد

نام محصول : بطریهای پت ازپریفورم

 • سریال مجوز : 1131123
 • شماره مجوز : 34357
 • تاریخ مجوز : 27/08/1387
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%