نام واحد : سیدمسعودکشفیاتمدید21935

نام محصول : بسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 1705822
 • شماره مجوز : 50357
 • تاریخ مجوز : 18/01/1371
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 34%
  34%