نام واحد : تولیدی بسته بندی آذردانه شرق

نام محصول : گندم نیمکوب شده

 • سریال مجوز : 1140010
 • شماره مجوز : 12042
 • تاریخ مجوز : 01/05/1390
 • کد محصول : 15311221
 • شرح محصول : گندم نیمکوب شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%