نام واحد : محمدعلی محمدی

نام محصول : کشبافی ودوخت ان

 • سریال مجوز : 1715410
 • شماره مجوز : 18458
 • تاریخ مجوز : 29/04/1370
 • کد محصول : 17301110
 • شرح محصول : پارچه وکالاهای کشباف
 • ظرفیت : 18 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%