نام واحد : کورش صیادی

نام محصول : جوراب

 • سریال مجوز : 1715538
 • شماره مجوز : 25726
 • تاریخ مجوز : 05/01/1370
 • کد محصول : 17301133
 • شرح محصول : انواع جوراب کشباف
 • ظرفیت : 83,000 جین
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع پارچه وکالاهای کشباف وقلاب باف(1730)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%