نام واحد : سینا سید ابراهیمی

نام محصول : پیراشکی

 • سریال مجوز : 1789023
 • شماره مجوز : 63842
 • تاریخ مجوز : 19/02/1389
 • کد محصول : 15411160
 • شرح محصول : پیراشکی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%