نام واحد : اصغرصادق -موکت پرند

نام محصول : موکت نمدی یا طرح دار

 • سریال مجوز : 1715541
 • شماره مجوز : 24490
 • تاریخ مجوز : 03/02/1370
 • کد محصول : 17221132
 • شرح محصول : موکت نمدی
 • ظرفیت : 370,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع قالی وقالیچه(1722)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%