نام واحد : صالحی-جعفر

نام محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک

 • سریال مجوز : 1338559
 • شماره مجوز : 11885
 • تاریخ مجوز : 06/03/1389
 • کد محصول : 15131120
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات وسیفیجات خشک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%