نام واحد : صالحی-جعفر

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1338559
 • شماره مجوز : 11885
 • تاریخ مجوز : 06/03/1389
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%