نام واحد : تعاونی فرآورده های لبنی درین تک کیمیا-شرکت

نام محصول : پنیر پیتزا

 • سریال مجوز : 1338574
 • شماره مجوز : 12350
 • تاریخ مجوز : 09/03/1389
 • کد محصول : 15201256
 • شرح محصول : پنیر پیتزا
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%